Количка

Вашата количка е празна

Продължи да пазаруваш

Лицензионни документи

"Биоферма Абланица" ООД е регистриран земеделски производител.

Фермата произвежда и предлага на пазара месни продукти от животни, отглеждани свободно, пасищно при условия максимално близки до естествената им среда. Месото се добива в регистрирани кланични пунктове към фермата.  Нашите клиенти имат възможност да поръчат доставка на прясно месо бързо и лесно. 

За осъществяване на своята дейност „Биоферма Абланица“ ООД притежава следните регистрации и лицензи:

  • Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №101/23747 от ОДБХ Ловеч за Кланичен пункт за добив и обработка на месо от птици, към собствена ферма с рег № BG 1142007
  • Удостоверение за регистрация на обект за производство на храни №101/17403 от ОДБХ Ловеч за Кланичен пункт за добив и обработка на месо от ЕПЖ до 30 м.възраст и свине, към собствена ферма с рег № BG 1141020
  • Удостоверение за регистрация № 769 на транспортно средство с ДК№ ОВ 19 12 ВМ за превоз на суровини и храни
  • Удостоверение за регистрация № 631 на транспортно средство с ДК№ СА 98 34 ХР за превоз на суровини и храни
  • Удостоверение за регистрация № 734 на транспортно средство с ДК№ ОВ 26 67 ВС за превоз на суровини и храни
  • Удостоверение от ОДБХ Ловеч за регистрация на кравеферма № 503
  • Удостоверение от ОДБХ Ловеч за регистрация на свинеферма № 502
  • Удостоверение от ОДБХ Ловеч за регистрация на птицеферма № 277