Количка

Вашата количка е празна

Продължи да пазаруваш

Рекламации

Моля принтирайте, попълнете и изпратете

 

Формуляр за упражняване правото отказ на поръчка

 

 

До фирма Биоферма Абланица ООД с ЕИК 110565807

гр. Ловеч, ул. Търговска 44, ет.3, офис 1

Email: info@sunnyfarm.bg

 

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки/услуги:

……………………………………………………………………………………….

/ описание на продукта /

Номер на поръчката .....................................

Стоката е поръчана на .................................

Стоката е получена на ................................

 

.................................................................................../Име на потребителя/

Гр./с...................................................................... /Адрес на потребителя/

 

 

 

...................                                                                             ..................................

/Дата/                                                                                 /Подпис на потребителя/